Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2010