Jädraås Vindkraftpark

Ett lyckosamt projekt från ax till limpa

Hösten 2011 togs de första spadtagen i Jädraås och byggnationen av en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker var igång. Ett och ett halvt år senare var alla 66 vindkraftverk resta och parken kunde invigas.

Jädraås, belägen i Ockelbo kommun cirka tre mil väster om Gävle, är på många sätt en optimal plats för vindkraftsproduktion. Parken är byggd på en högt belägen, stor och sammanhållen yta med goda vindförhållanden. Platsen har också flera fördelar då bergtäkt, grustag och annat som underlättar för byggarbetet finns inom området.

Projektet har tillstånd att uppföra totalt 116 vindkraftverk. Den första investeringsfasen omfattar 66 vindkraftverk med en installerad effekt på totalt 203 MW. När Arise förvärvade Jädraåsprojektet var tillståndet klart. Finansiering, detaljprojektering, elanslutning samt upphandling av leverantörer och entreprenörer saknades dock. Arbetet med att ta projektet från tillstånd till byggstart har varit omfattande och till största delen utförts med egen personal. Det är en av förklaringarna till att projektet gått så snabbt att genomföra.

Kompetent personal med ansvar från ax till limpa

Byggnationen från ax till limpa omfattar vägnät, gjutandet av fundament, transport av byggdelar, upprättande av elnät samt resandet och installationen av de 119 meter höga verken.

Utmaningarna längs vägen mot en vindpark av denna storlek är flera. Vädrets makter är en. Att bygga en park i den här skalan är en utmaning för alla. Snö och kyla gör inte projektet enklare. Då krävs det kompetent projektledning som ser till att vi gör rätt saker i rätt ordning och vår personal blir ett viktigt stöd för de leverantörer som är ovana att jobba så här långt norrut.

Ett projekt som Jädraås har många inblandade parter. Under perioder arbetade mellan 50 och 80 personer på siten. NCC bidrog till uppbyggnaden av infrastrukturen, Vestas var huvudleverantör av vindkraftverken, ABB levererade transformation och Siemens levererade ställverken. Arise svarade för den övergripande projektledningen av hela projektet. Tack vare en kompetent projektorganisation kunde projektet genomföras enligt tidplan och till och med strax under budget.

Helt i linje med affärsmodellen

Jädraåsprojektet svarar väl mot alla delarna i Arise affärsmodell: att bygga, äga och driva vindkraft samt att sälja el från dessa.

Att gå in och tillsammans med en partner ta över en tillståndsgiven sajt med goda produktionsförutsättningar rimmar väl med hur Arise vill driva sin verksamhet. Det ger oss möjlighet att vara med i alla faser från byggnation till driftsättning. Vi lär känna vår park och dess förutsättningar, vilket är en god grund för att fortsätta driva och optimera verksamheten. Att vara operativt engagerade i alla projektets faser gör att Arise är väl rustade inför uppgiften att ansvara för den fortlöpande förvaltningen av parken.

Vindkraftparken skapar möjligheter för bygden

Jädraåsprojektet har lokalt varit väl förankrat sedan start och engagemanget och intresset från det lokala byalaget har varit stort. Projektet har medfört arbetstillfällen till bygden men också andra positiva effekter. Bland annat har idrottsanläggningen i Jädraås fått sig ett rejält lyft. För Ockelbo kommun har det varit angeläget att tillvarata den positiva utvecklingen som vindkraftparken kan ge kommunen.