Kvalitativ portfölj och organisation

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolagt är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm.

Högkvalitativ projektportfölj

Bolaget har byggt upp en projektportfölj som väl svarar mot expansionsplanerna kommande femårsperiod. Fokus är nu på ett 10-tal större projekt, alla med låga investeringskostnader per producerad kilowattimme. Projektens storlek varierar från ett 10-tal verk till som mest mellan 65 till 70 verk per park. Målet är att finna medinvesterare till dessa projekt där Arise bygger och förvaltar investeringen samt står kvar med en ägarandel i parken liksom i fallet Jädraås. Våra investeringspartner kan vara tryggt förvissade om att investeringen håller sig inom överenskomna ramar och att förvaltningen av vindkraftparken sköts effektivt. Vi har som ägare samma intressen som vår partner att investeringen levererar som tänkt eller helst lite bättre.

Industriellt angreppssätt och storskalig utbyggnad

Sedan start har bolaget uppfört över 350 MW landbaserad vindkraft i Sverige, en investering på över 5 mdr SEK. Driftsatta parker svarade under år 2013 för drygt 10 % av Sveriges samlade vindkraftproduktion samma år. Investeringarna har, med få undantag, genomförts enligt tidplan och budget. Ett lyckat sådant exempel är Jädraåsprojektet, en av Europas största landbaserade vindkraftparker, vilken byggdes med rekordfart och under budgeterad kostnad. Klicka gärna på länken nedan så får du veta lite mer om Jädraåsprojektet. Bolaget har i sin projektportfölj tre lika stora projekt och ytterligare sju något mindre. Stora vindkraftprojekt och investeringar passar bolagets industriella modell och utvecklade metoder, men vi är heller inte främmande för att uppföra mindre parker med enstaka verk. Större parker återfinns som regel i den norra landsänden medan mindre parker uppförs i den södra landsänden som är tätare befolkad. När en vindkraftpark väl är driftsatt startar arbetet med produktionsoptimering. Målet är här att öka produktionen mot kalkyl genom att hålla tillgängligheten på en hög nivå samt finjustera inställningarna i vart vindkraftverk så att de anpassas för just sin position i vindkraftparken.