Vindkraftutveckling

Vindkraftutveckling omfattar allt från att teckna arrende, mäta vind, söka tillstånd, att utforma parken samt att upphandla de arbeten, komponenter och den finansiering som krävs. Verksamheten omfattar även byggnation och byggledning samt driftsättning av vindkraftverk.

Vår projektportfölj om över 1 000 MW består av ett mindre antal projekt i södra Sverige och några få större projekt i norra Sverige. Fördelarna med att bygga i söder är tillgång till ett starkt elnät, lägre inmatningskostnad, lägre transportkostnader, möjlighet att bygga året runt samt mindre problem med snö och is. I Norrland ger dock skalfördelar av riktigt stora projekt - tillsammans med en utökad möjlighet att få bygga riktigt höga verk, och därmed nå höga vindar - goda ekonomiska förutsättningar. Genom en bred geografisk spridning minskar också vindrisken i form av att det i princip alltid blåser någonstans i Sverige, vilket säkrar en kontinerlig produktion och kassaflöde.