Fokus på lönsamhet

Starka vindlägen är avgörande.

Starka vindlägen är avgörande för att nå god lönsamhet i ett vindkraftsprojekt. Andra faktorer som påverkar lönsamheten är kostnaden för inmatning av kraft, geografiska skillnader i elpris samt drift- & underhållskostnaderna. Generellt sätt är kostnaderna lägre och intäkterna högre i södra Sverige jämfört med den norra landsändan. I den norra delen kan större vindkraftparker uppföras, vilket ger skalfördelar och i viss mån kompenserar för ett sämre kostnadsläge.